2.40€
ΝΗΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΑΙΝΙΟΥ 4
2.70€
ΝΗΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΑΙΝΙΟΥ 7
2.80€
ΝΗΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΑΙΝΙΟΥ 10
13.80€
ΤΣΟΧΙΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 4
16.60€
ΤΣΟΧΙΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 7
18.90€
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 4 - 8 BAR
19.50€
ΤΣΟΧΙΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 10
20.00€
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 7 - 8 BAR
22.20€
ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 10 - 8 BAR