3.30€
ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
3.50€
ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
9.30€
ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
9.50€
ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
9.50€
ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑ - ΜΠΕΤΟΝ
9.90€
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
10.50€
ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
10.75€
ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ DUROSTICK
10.90€
ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
10.90€
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
11.50€
ΛΕΙΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
13.50€
ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΓΡΧΩΜΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ