1.84€-8%
Έτοιμος Λευκός Ακρυλικός Στόκος
2.67€-8%
Έτοιμος Λευκός Ακρυλικός Στόκος
2.76€-8%
Τσιμεντοειδές Κονίαμα Ενισχυμένο με Ακρυλικές Ρητίνες
2.94€-8%
Λευκός Στόκος Στεγανοποίησης
3.70€4.40€
ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΟΚΟΣ (ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΕΩΣ 20mm/ΣΤΡΩΣΗ)
4.09€-8%
Έτοιμος Στόκος Σπατουλαρίσματος
5.24€-8%
Λευκός Στόκος Στεγανοποίησης
5.70€
ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ 1-10mm DUROSTICK
5.75€-8%
ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΦΡΥΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
10.45€
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ DUROSTICK
9.75€-8%
Έτοιμος Λευκός Ακρυλικός Στόκος
10.12€-8%
Τσιμεντοειδές Κονίαμα Ενισχυμένο με Ακρυλικές Ρητίνες