4.50€
ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
4.90€
ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΦΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
5.25€
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ (ΜΑΣΤΙΧΗ) ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
6.80€
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ (ΜΑΣΤΙΧΗ) ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
6.90€
ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
9.90€
ΚΟΛΛΑ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ...
11.50€
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
12.90€
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ
13.50€
ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΓΡΧΩΜΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ
17.00€
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ
24.00€
ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΦΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
28.70€
ΘΕΡΜΟΚΕΡΑΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ